Studiebesök

Vi jobbar aktivt med studiebesök på vår gård. Genom LRF och skolkontakten så tar vi emot studiebesök från grundskolan. Besöket är kostnadsfritt för skolan (LRF betalar) och vi har alltid tid för besök.

Vi tycker att det är mycket viktigt att visa upp det vackra svenska produktionsjordbruket. Vid varje besök så brukar det ingå garanterad djurkontakt och låtsas traktorkörning.

Varmt välkomna att kontakta oss för ett besök!

Om svenskt jordbruk

172 700 svenskar håller på med jordbruk, antingen på heltid eller på deltid. Jordbruk med binäringar står för 1,25 procent av sysselsättningen i Sverige. Om man räknar in skogen och livsmedelsindustrin så blir andelen större.

I dag finns det drygt 67 000 lantbruk i Sverige. 1970 fanns det mer än dubbelt så många. Ändå har produktionen inte minskat, eftersom gårdarna har blivit betydligt större. I dag har en svensk gård en åkerareal på ungefär 41 hektar. Det är nästan dubbelt så mycket som för 40 år sedan.
(Källa: Jordbruksverket)

studiebesok-haljegard

studiebesok-haljegard2

Ring oss på tel: 090-14 75 24

Sagt av kund:

Tack för att vi fick komma och se djur klappa lamm.
Maria, 7 år