Operan för i år är nu avslutad och vi planerar och spånar på en uppföljning nästa år …